fbpx

       În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 49/2019 a Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, cetăţenii pot beneficia de un loc de parcare de reședință pentru autovehicule cu masa maxima autorizata de 3,5 tone.

 

Tariful anual aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău este de 90 lei, dacă în urma licitatiei nu se stabileşte un alt tarif.

Documente necesare pentru participarea la procedura de atribuire/licitaţie:

  1. Cerere tipizată ce poate fi ridicată de la sediul SC „URBIS-SERV” SRL, din strada Stan Sararu, PT25 (între casieria Companiei de Apa si Regia Autonomă Municipala) sau de la Asociaţia de Proprietari de care aparţineţi;
  2. Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I, din care sa reiasa ca aveti domiciliul in imobilul arondat parcarii de resedinta;
  3. Dacă sunteţi proprietarul autovehiculului înscris în certificatul de înmatriculare depuneţi:

              - copie după certificatul de înmatriculare, cu viza ITP si asigurare RCA valabilă;

  1. Daca nu v-aţi transcris dreptul de proprietate asupra autovehicului sau dacă acesta se află doar în folosinţa dumneavoastră, fără a fi proprietar înscris în certificatul de înmatriculare, depuneţi:

             - copie după certificatul de înmatriculare, cu viza ITP si asigurare RCA valabilă;

            - documente care atestă dreptul de folosinţă/utilizare: contract de leasing/act donaţie/certificat de moştenitor/contract de comodat autentificat la notar/adeverinţă eliberată de persoana juridica proprietară a autovehiculului din care să reiasă că este de acord ca angajatul său să parcheze la domiciliul/reşedinţa căreia îi este arondată parcarea.

  1. Certificat de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice solicitante, care să dovedească plata la zi a impozitelor si taxelor locale;
  2. Doar dacă este cazul: Certificat de încadrare în grupa de handicap grav sau accentuat sau pentru persoane invalide de gradul I. Beneficiarul certificatului va face dovada proprietăţii asupra autovehiculului şi a faptului că posedă permis de conducere/însoţitorul persoanei cu handicap va face dovada de însoţitor pentru conducerea autovehiculului aflat în proprietatea persoanei cu handicap.

Instrucţiunile pentru participarea la procedura de atribuire şi cererea tip pot fi obţinute de la sediul SC „URBIS-SERV” SRL, din strada Stan Săraru, PT25 (între casieria Companiei de Apa şi Regia Autonoma Municipală) sau de la sediul Asociaţiei de Proprietari de care aparţineţi.

Noutăţi

SC URBIS-SERV SRL BUZĂU angajează casieri-încasatori în cadrul Compartimentul Parcari Publice. Cei interesaţi pot depune dosarul la sediul Urbis-Serv din Str. Spiru Haret Nr. 6, Et.3.  (descarca anuntul complet)

 

Urbis Serv poate fi contactată şi pe WhatsApp. Numărul la care ne puteţi trimite mesaje şi imagini: +40733102377. Atenţie însă, numărul este strict pentru mesaje, nu şi pentru apeluri telefonice.

Pe pagina de facebook Adăpost câini fără stăpân Buzău vor fi postate imagini cu animalele disponibile spre adopţie în cadrul "Adăpostului pentru câini fără stăpân" gestionat de SC URBIS-SERV SRL BUZĂU, pe strada Răchitei, în incinta Pepinierei Urbis-Serv.

 

În urma anunţului din 23.08.2018 privind ocuparea postului de Director Tehnic Producţie, mebrii comisiei de recrutare si selecţie numiţi prin Decizia nr. 77/22.08.2018 au selectat dosarul d-lui Toader Dumitru, care a îndeplinit condiţiile impuse de angajator. Originalul poate fi descarcat în secțiunea Descarca->Resurse Umane->Concurs director tehnic-productie.

În urma probei de interviu din data de 28.08.2018, domnul Cojocaru Ghe. Gheorghe a obţinut media 9.5 si membrii Comisiei de recrutare şi selecţie au decis că poate ocupa funcţia de Director Comercial. Anunţul poate fi consultat în secţiunea Descarcă->Resurse Umane->Concurs director comercial.

Dă-ne un "Like" pe Facebook!