fbpx

       În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 49/2019 a Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, cetăţenii pot beneficia de un loc de parcare de reședință pentru autovehicule cu masa maxima autorizata de 3,5 tone.

 

Tariful anual aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău este de 90 lei, dacă în urma licitatiei nu se stabileşte un alt tarif.

Documente necesare pentru participarea la procedura de atribuire/licitaţie:

  1. Cerere tipizată ce poate fi ridicată de la sediul SC „URBIS-SERV” SRL, din strada Stan Sararu, PT25 (între casieria Companiei de Apa si Regia Autonomă Municipala) sau de la Asociaţia de Proprietari de care aparţineţi;
  2. Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I, din care sa reiasa ca aveti domiciliul in imobilul arondat parcarii de resedinta;
  3. Dacă sunteţi proprietarul autovehiculului înscris în certificatul de înmatriculare depuneţi:

              - copie după certificatul de înmatriculare, cu viza ITP si asigurare RCA valabilă;

  1. Daca nu v-aţi transcris dreptul de proprietate asupra autovehicului sau dacă acesta se află doar în folosinţa dumneavoastră, fără a fi proprietar înscris în certificatul de înmatriculare, depuneţi:

             - copie după certificatul de înmatriculare, cu viza ITP si asigurare RCA valabilă;

            - documente care atestă dreptul de folosinţă/utilizare: contract de leasing/act donaţie/certificat de moştenitor/contract de comodat autentificat la notar/adeverinţă eliberată de persoana juridica proprietară a autovehiculului din care să reiasă că este de acord ca angajatul său să parcheze la domiciliul/reşedinţa căreia îi este arondată parcarea.

  1. Certificat de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice solicitante, care să dovedească plata la zi a impozitelor si taxelor locale;
  2. Doar dacă este cazul: Certificat de încadrare în grupa de handicap grav sau accentuat sau pentru persoane invalide de gradul I. Beneficiarul certificatului va face dovada proprietăţii asupra autovehiculului şi a faptului că posedă permis de conducere/însoţitorul persoanei cu handicap va face dovada de însoţitor pentru conducerea autovehiculului aflat în proprietatea persoanei cu handicap.

Instrucţiunile pentru participarea la procedura de atribuire şi cererea tip pot fi obţinute de la sediul SC „URBIS-SERV” SRL, din strada Stan Săraru, PT25 (între casieria Companiei de Apa şi Regia Autonoma Municipală) sau de la sediul Asociaţiei de Proprietari de care aparţineţi.

Noutăţi

 • Consiliul de Administraţie al SC URBIS-SERV SRL BUZĂU, cu sediul în Municipiul Buzău, str. Nicolae Bălcescu nr. 56, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei de director executiv al societăţii

Conducerea societății SC Urbis-Serv SRL Buzau anunță desfășurarea concursului pentru postul de inginer căi ferate, drumuri şi poduri.Dosarele pot fi depuse la sediul societății între 08.10.2019- 11.10.2019, orele 8:00-16:00. Cerințele postului precum și condițiile de înscriere pot fi studiate in secțiunea Descarcă->Resurse Umane.

În urma probei interviu din 09.07.2019 pentru posturile vacante

În urma selectarii dosarelor depuse pentru posturile vacante

SC URBIS-SERV SRL BUZĂU organizeaza concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

-2 instalatori;
-5 muncitori necalificaţi;
-1 şofer;
-2 casieri-încasatori parcări publice cu plată;
-12 muncitori mica mecanizare;
-7 floricultori;
-2 electricieni;
-9 pavatori;
-2 sudori;
-9 asfaltatori.

Dă-ne un "Like" pe Facebook!